old timers

Eender welk type auto welke er in het Nederlandse verkeer wordt gebracht dient verplicht te beschikken over een bepaalde verzekering. De dekkingen welke worden aangeboden door een dergelijke verzekering kunnen in de praktijk behoorlijk verschillen. Zo is het bijvoorbeeld zo dat een WA-verzekering alleen maar schade dekt veroorzaakt aan derden. Voor de uitgebreidere verzekeringen geldt dat ze eveneens bepaalde schade weten in te dekken aan de eigen auto waarover je beschikt. Beschik je over een auto welke reeds een iets oudere leeftijd heeft? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat het altijd interessant kan zijn om ervoor te kiezen om één van de oldtimerverzekeringen af te sluiten die er op de markt aanwezig zijn. Wil je hier meer over ontdekken? Dan is verder blijven lezen alvast zeker en vast de boodschap! 

Wat zijn oldtimerverzekeringen?

Oldtimerverzekeringen zijn zoals de naam je reeds aangeeft verzekeringen die in het bijzonder in het leven zijn geroepen om oldtimers te verzekeren. Voor ontzettend veel mensen geldt dat ze ook vandaag de dag nog steeds ontzettend grote fan zijn van dergelijke auto’s. Helemaal hoeft dat natuurlijk ook niet te verbazen. Voor deze auto’s geldt immers niet alleen dat ze over veel karakter beschikken, daarnaast zijn ze eigenlijk ook een stukje geschiedenis. Bij het afsluiten van een verzekering voor een oldtimer dien je er wel rekening mee te houden dat er verschillende eisen aan verbonden zijn. Niet alleen hanteert de verzekeraar een aantal specifieke voorwaarden, daarnaast zijn er ook enkele opgelegd door de overheid. Zo is het met oldtimerverzekeringen bijvoorbeeld niet mogelijk om een gigantisch aantal kilometers te rijden op jaarbasis. Bovendien is het eveneens mogelijk dat er een beperking is opgelegd op basis van de afstand ten opzichte van de woning. 

Kan iedereen een dergelijke verzekering afsluiten voor diens auto?

In principe spreekt het voor zich dat iedereen over de mogelijkheid beschikt om één van de verschillende oldtimerverzekeringen aan te vragen die er op de markt zijn terug te vinden. Dit gezegd hebbende is het zeker niet zo dat iedereen die zomaar zal kunnen afsluiten. Dat is het gevolg van verschillende redenen. In eerste instantie geldt bijvoorbeeld doorgaans een bepaalde minimale vereiste leeftijd. Hoeveel die leeftijd bedraagt is afhankelijk van de verzekeraar waarbij je de oldtimerverzekering wenst af te sluiten. De vereiste minimumleeftijd kan bijvoorbeeld 10 jaar zijn, maar ook makkelijk 20 of 30 jaar of ouder. Hou hier dus alvast rekening mee. 

Naast bovenstaande geldt voor oldtimerverzekeringen eveneens dat er door de verzekeraar bijvoorbeeld rekening zal worden gehouden met het merk dat ze op de markt heeft gebracht. Vaak is het bovendien eveneens zo dat er sprake dient te zijn van een bepaalde vereiste minimale taxatiewaarde. Het is altijd van belang om er rekening mee te houden dat er bij oldtimerverzekeringen sprake is van een bepaald financieel voordeel. Dat financieel voordeel kan alleen maar worden toegekend wanneer er aan bepaalde, specifieke eisen kan worden voldaan. Is dat niet zo? Dan kan het afsluiten van één van de oldtimerverzekeringen dus worden geweigerd. 

Met welke voorwaarden moet je allemaal rekening houden bij oldtimerverzekeringen? 

Zoals hierboven reeds aangehaald is het zo dat er aan oldtimerverzekeringen in de praktijk altijd bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Er dient aan al deze voorwaarden te worden voldaan wanneer je zonder probleem een dergelijke verzekering wil kunnen afsluiten. Een concreet overzicht van de belangrijkste voorwaarden verbonden aan oldtimerverzekeringen tref je hieronder aan:

  • De auto moet over een bepaalde minimumleeftijd beschikken;
  • Het voertuig mag doorgaans slechts een bepaald maximumgewicht hebben;
  • Er moet sprake zijn van een degelijke vorm van beveiliging;
  • Er mag doorgaans slechts een beperkt aantal kilometers mee worden gereden;
  • Er kan een FEHAC lidmaatschap zijn vereist;
  • Het voertuig moet over een bepaald merk beschikken; 

De hierboven aangehaalde voorwaarden geven je over het algemeen een goed beeld van de verschillende zaken waar je aandacht aan dient te besteden bij het afsluiten van één van de vele oldtimerverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Het kan in de praktijk in ieder geval sowieso een stevige aanrader zijn om ervoor te kiezen om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende oldtimerverzekeringen die er bestaan. Het uitvoeren van zo’n vergelijking zorgt er immers voor dat je vrij snel zal ontdekken welke verzekeraar je niet alleen kan voorzien van de scherpste verzekeringspremie, maar ook van de meest toegankelijke verzekeringsvoorwaarden.

Vaak is er nog sprake van aanvullende vereisten

De voorwaarden voor oldtimerverzekeringen die we hierboven voor je hebben aangehaald zijn vaak slechts het puntje van de ijsberg. Er dient dan ook rekening mee te worden gehouden dat menig aantal verzekeraars ervoor kiezen om nog extra aanvullende vereisten voorop te stellen. Is dat het geval? Hou er dan uiteraard rekening mee dat dit het afsluiten van deze verzekering aardig kan beïnvloeden. In ieder geval mag het duidelijk zijn, er zijn duidelijk een aantal vrij belangrijke eisen om rekening mee te houden bij het verzekeren van een oldtimer. 

Wat wanneer oldtimerverzekeringen toch geen opties zijn? 

Hoe interessant oldtimerverzekeringen in de praktijk duidelijk ook mogen zijn, je dient er dus rekening mee te houden dat deze lang niet altijd en voor iedereen even geschikt zijn, integendeel. Er dient op dit vlak immers rekening mee te worden gehouden dat de auto zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald dient te voldoen aan een niet onaanzienlijke reeks van voorwaarden. Slechts wanneer er aan deze voorwaarden wordt voldaan kan je, je voertuig als oldtimer verzekeren. Blijkt dat voor jou niet tot de mogelijkheden te behoren? In dat geval spreekt het voor zich dat je op zoek zal willen gaan naar een mogelijk interessant alternatief. Dat is zeker een mogelijkheid. 

Eén van de bekendste alternatieven voor het afsluiten van oldtimerverzekeringen is uiteraard kiezen voor een zogenaamde youngtimerverzekering. Zoals de naam reeds aangeeft gaat het hierbij om een verzekering die zich niet specifiek richt op oldtimers, maar wel op zogenaamde youngtimers. Het gaat hierbij om voertuigen die beschikken over een wat oudere leeftijd dan standaard auto’s, maar die toch nog altijd aanzienlijk jonger zijn in vergelijking met oldtimers. Door het afsluiten van één van deze youngtimerverzekeringen kan je een aantrekkelijke besparing realiseren op de verzekeringspremie. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat ze in vergelijking met oldtimerverzekeringen wel nog altijd een flink stukje duurder uitvallen. Hou hier wel rekening mee. 

Ga naar deze website als je meer informatie wil hebben.

Je houd misschien ook van..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *